Revoir Academy

Vacatures

Team

Revoir Academy

Open Revoir Academy |   7 oktober 2019 | Refractie Chirurgie

De Open Revoir Academy is in het leven geroepen om kennis te delen en kwaliteit van de oogzorg in Nederland verder te verhogen. Deze editie staat in het teken van refractiechirurgie.

Met genoegen presenteren wij sprekers Drs. M.H. A. Luger, Bergman Clinics Amsterdam en Rijswijk en
Drs. C. Verdoorn, Lasikcentrum Boxtel, grondleggers van de refractie chirurgie in Nederland.

Tijdens de avond worden de historie en toekomst van refractieve implantlenzen en laserbehandelingen uitvoerig behandeld.
Kosteloos kan er deelgenomen worden aan workshops die verzorgd worden door diverse bedrijven.

De kennisavond is opengesteld voor alle optometristen, orthoptisten en technisch oogheelkundige assistente in Nederland. ADAP accreditatie punten worden toegekend.

Aanmelden

 

Kwaliteit & Kennis

Al onze oogprofessionals doorlopen een intensief inwerkprogramma alvorens zij in de praktijk gaan werken. Kennis & kwaliteit staat bovenaan daarom besteden wij veel tijd aan na- en bijscholing.  Voor dat doel hebben wij de Revoir Academy opgericht. Minimaal 4 x per jaar wordt er een masterclass georganiseerd waaraan ADAP certificeringspunten zijn verbonden. 2 x per jaar stellen wij onze Revoir Academy open voor alle oogprofessionals in Nederland. Onderwerpen die daar aan bod komen hebben te maken met innovatie, nieuwe technieken, uitwisseling van kennis aan elkaar, klant/patiënt gerichtheid. Het uiteindelijke doel is om de klant/patiënt die bij ons centraal staat beter te kunnen helpen.

Bij Revoir investeren wij voortdurend in verbetering van kwaliteit. Onze mensen worden ruim in de gelegenheid gesteld om congressen en symposia te bezoeken en zijn lid van hun beroepsvereniging en daarnaast KP geregistreerd.

Verbetering van kennis is onderdeel van onze bedrijfscultuur, hiermee maken wij het onderscheid.