Optometrie in de eerstelijn

Vacatures

Team

Optometrie in de eerstelijn

Optometrie in de eerstelijns zorg is momenteel een veel besproken onderwerp.  Mede door de toenemende wachtlijsten voor patiënten in de oogzorg.

Samenwerking 
Op initiatief van zorggroep IZER en Zilveren Kruis is in Rotterdam een samenwerkingsverband ontstaan met star-shl, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Oogziekenhuis Rotterdam, de LHV-kring Rotterdam, Gezond op Zuid, ZONBOOG en Revoir.

Oogzorg naar de eerstelijn
Het gezamenlijke doel is het verplaatsen van oogzorg naar de eerstelijn en daarmee verkorting van de wachttijden voor de oogarts. Dit wordt gedaan door kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige diagnostiek in de eerstelijn aan te bieden in nauwe samenwerking met de oogartsen.

De route
Via de huisarts worden patiënten doorverwezen naar de optometrist. De spreekuren worden aangeboden door en in het diagnostisch centrum van star-shl aan de Blaak. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en ontvangt van de optometrist een advies voor verdere behandeling of verwijzing naar de oogarts.

Klaar voor de start  

Revoir optometristen Wendy van der Wege & Dion Fennema zijn deze maand gestart met het zelfstandige optometrische spreekuur dat al goed gevuld is en in een behoefte voorziet.

De echte winnaar is de patiënt
Alleen patiënten die dit echt nodig hebben, worden doorverwezen naar de oogarts in het ziekenhuis.  Door deze nieuwe werkwijze worden de patiënten sneller geholpen en zijn er minder doorverwijzingen nodig naar specialisten in het ziekenhuis.

Op de foto: Dion Fennema, optometrist bij Revoir die het spreekuur opent met een oogtaartje!